Wedrenners - Nijmegen


Home Afspraken
Nieuws Vaste route

Wegkapiteins Foto's Video's ContactWedrenners - plusgroep


Onze dinsdagavond vertrekprocedure gaat als volgt:
  • Iedere dinsdagavond wordt er, bij de uitgang van het Vierdaagseplein, per groep verzameld om vervolgens te kijken hoe groot een groep is. 
  • Mocht een groep, als voorbeeld de A1-groep, meer dan 30 deelnemers bevatten dan wordt er een extra groep geformeerd die we de A1 plusgroep noemen.
  • Een plusgroep is alleen voor deelnemers die kop over kop gaan meerijden.
  • De bedoeling is dat een plusgroep niet meer dan 12 à 14 deelnemers bevat.  
  • De andere A1-deelnemers kunnen dan in de gewone A1-groep gaan rijden waar men vrij is om al of niet op kop te rijden.
  • De A1 plusgroep vertrekt een minuut of 3 eerder dan de gewone A1-groep.
  • Na het vertrek van de gewone A1-groep gaan dan de andere groepen zich, volgens het vertrekschema, verzamelen. Vervolgens wordt hier ook weer geteld of er een plusgroep nodig is of niet.  

Bijkomstig voordeel van deze nieuwe vertrekprocedure is dat, indien nodig, zaken die een week eerder niet goed verliepen nog even per groep besproken kunnen worden. Ook kunnen bijvoorbeeld plotselinge wegwerkzaamheden nog even snel per groep bekend gemaakt worden.

In dit overzicht kun je zien hoe op 7 avonden in 2017 het aantal deelnemers per groep is geweest.

Verzoek bij het verzamelen en tellen van deelnemers 

Het is soms lastig om het juiste aantal deelnemers van een groep te tellen omdat deelnemers van andere groepen erg dichtbij een te verzamelen groep komen staan. Ik wil iedereen verzoeken om alleen bij een verzamelde groep te gaan staan als je ook van plan bent om met die groep mee te gaan fietsen. Op het Vierdaagseplein is voldoende ruimte om wat verder af te gaan staan, bedankt alvast.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

disclaimer