Wedrenners NijmegenHOME AFSPRAKEN NIEUWS VASTE ROUTE

WEGKAPITEINS
FOTO'S  VIDEO'S CONTACTWedrenners - aansprakelijkheidSchade onder elkaar:  

Door bij ons te komen fietsen wordt een bepaalde mate van risico aanvaardt (risicoaanvaarding). Dit betekent dat een verzekeringmaatschappij, bij een ongeval waarbij alleen collega Wedrenners betrokken zijn, de aansprakelijkheid niet zonder meer op zich zal nemen. Alleen bij een duidelijke, niet te verwachten fout (gevaarzetting) van een collega Wedrenner, kun je deze en zijn WA verzekering met succes aansprakelijk stellen.

Ga er dus op voorhand niet vanuit dat je een collega Wedrenner aansprakelijk kunt stellen. Binnen sport- en spelsituaties is er namelijk een verhoogde drempel voor de vaststelling van aansprakelijkheid. Voor meer info hierover zie: aansprakelijkheid bij sport- en spelsituaties 

Deelnemers die hun eventuele materiële schades beter verzekerd willen hebben kunnen dit doen bij de NTFU

Schade aan derden:

Mocht er door een verkeersfout van één of enkele Wedrenners een ongeval plaatsvinden waarbij derden (bijvoorbeeld een automobilist of voetganger) schade oploopt dan zullen de individuele Wedrenners, die hier verantwoordelijk voor zijn, aansprakelijk worden gesteld.  

Het is daarom van groot belang dat iedereen die bij ons meefietst zich aan de verkeersregels houdt en op z'n minst een (WA) Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering heeft.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
proclaimer